vasárnap, október 29, 2017

A tiszti fürdő - A Nagy Háború anekdotái XXIX.

Oh te tiszti tiszta fürdője a Brückenkopfnak, hol túl hideg, hol túl meleg kincstári vizeddel, be koronája is vagy te a technika vívmányainak. Barátságos hullámaid ha nyaldossák a testünk titkosan piszkos és piszkosan titkos részeit, azt hisszük hogy a tengerben fürdünk, amitől rajtunk rögtön a tengeri betegség csalhatatlan tünetei mutatkoznak. Bádog kádad ha sebet ejt rajtunk tudjuk, hogy a hazáért vérzünk. Te vagy maga a tökéletesség, oh vágyak vágya, oh kádak […] kádak vágya, vágyak kádja, más kádja…!!!
Köszvényes kapitány fáradt lába...
Csak egy parányi kis óhajunk volna még!

Ne tessék félreérteni és rosszra gondolni, de úgy véljük hogy Redinungnak egy egészen parányi kis nő czélirányosabb volna. Ez nem csupán a fiatal kadettok titkos kívánsága, - mert hisz utóvégre ki ád őrájuk valamit - , hanem általában forgalmi szempontból is felette üdvös lenne, mert méltóztassanak meghinni, hogy még öreg köszvényes kapitányok is, akik most mogorván emeltetik tyúkszemes lábaikat a szanitéccel megdörzsölés czéljából, még azok is fürgébbek lennének és ruganyosan maguk sietnének jó előre felemelni - talpukat ha egy kis fess szanitécnő közeledne feléjük - a kis borzas - törülközőjével.
...erőre kap ha szanitécnő látja.
Természetesen ez által mindenki sietne a fürdéssel, hogy mentől hamarabb törülközhessen és így naponta sokkal többen részesülhetnének a fürdés gyönyöreiben. 

Megjegyezzük még a rosszmájúak kedvéért, hogy mi teljesen önzetlenül beszélünk, mert hisz a “Nadály” szerkesztősége úgy sem fürdik csak a - dicsőségben!!!

Forrás: Nadály. 1 évfolyam, 6-7. szám. (1916. április)
http://epa.oszk.hu/02600/02654/00006/pdf/EPA02654_nadaly_1916_06-07.pdf0 megjegyzés:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP