csütörtök, január 27, 2022

A polip - A Nagy Háború anekdotái - LVIII.

1914. Bocche di Cattaro, Porto Rose

A Porto-Rose kis falucska kikötőjében horgonyzott az SMS Kronprinz Erzherzog Rudolf nevű öreg páncélos, helyi védelemre. Itt székelt a II.ik d. Tengeri aknaparancsnokság. A Rudolf tatja cirka 30 méterre a parttól kikötve. Ebben a résben kikötve a III., IV. és V-ös vízalattjárók. A tisztek és a legénység a Rudolfon volt elszállásolva. A hajó és a part (móló) között összeköttetés volt. A hajóhoz volt kötve a kötél egyik vége, a másik vége pedig a parton egy cövekhez. A közlekedésre volt egy csólnak és egy szolgálatos matróz. A csólnak a vízalattjáró személyzetet szállítgatta hol a hajóra, hol a partra. A parton egy kisebb fajta barckot építettek, ahol a vízalattjárók apróbb géptisztogatásokat végeztek, de egyébként pihenőül is használták, mert a hajón meg volt a rendes hajórend, viszont kint a barackban teljesen szabadon minden katonai rend nélkül éltünk.
Az SMS Kronprinz Erzherzog Rudolf Cattaróban. Előtérben egy tengeralattjáró.
November hó eleje, vasárnap. Szép napos idő, elég meleg. Délelőtt 9 óra után a kikötő mólóján sétálgatott ünnepi öltözetben a kikötő finánca. Tőlünk cirka 20-25 lépésre. Egyszercsak hallunk egy kiáltást olaszul "Ajuto" (Segítség!) – körülnézünk, nem látjuk a fináncot. Beleszédült a vízbe, gondoltuk, és a csólnakmatróz rögtön odairányította a csólnakját. Mi is odacsődültünk 5-6-an. A finánc már elmerült, a matróz feltalálta a helyzetet, és a csólnakhoroggal lenyúlt a finánchoz. A horog szerencsére beleakadt a derékszíjba. A matróz húzta felfelé, de nem bírt vele, akkor a horognyelet a parton lévők is megfogták, és húzták felfelé, de érthetetlen nehéz volt. Végre sikerült közös erővel felhúzni, és a legnagyobb csodálkozásra egy hatalmas polip kapaszkodott a fináncba. A polip már menekülni akart, de nekiestek a csólnakhoroggal, és addig verték, amíg csak megadta magát. A fináncunk egy pár olasz és dalmát jókívánsággal és egy kis tengeri víz szájöblítéssel eltávozott.

A polipot a barack felső összekötő gerendájába vert szegre akasztottuk, úgy, hogy cirka két méter lehetett a gerenda magassága, s a polip csápjainak a vége leért a móló kövezetére, tehát 4 méter átmérőjű cirka, de már csak 7 csápja volt, egy csápot már valami korábbi párbajban elvesztett. 

Ez a ravasz polip a vízből látta a fináncot sétálni, gondolta, ezt majd jó lesz elfogyasztani, s így lesben lehetett, és egy alkalmas pillanatban felkúszott a mólóhoz, és lerántotta a vízbe, de hogy miért nem menekült el időben, ez rejtvény. Mikor már tudta, hogy nem menekülhet, akkor összefecskendezte a fekete festékjével a támadókat, de ezzel már nem segített magán.


(Vitéz Németh Gyula volt császári és királyi haditengerész szolgálati ideje írásban és képben. In: Hideg István - Isztin Gyula (szerk.): Császári és Királyi Haditengerészet a világ tengerein. "Idehaza" A Magyar Vidékért Egyesület. 2021.)

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP