vasárnap, november 12, 2017

Ivan Vladimirov festményei az októberi orosz forradalomról

Ivan Vladimirov festő a pétervári cári rendőrség alkalmazottja volt. A saját szemével látta a forradalom eseményeit, amiket később vászonra vitt. Ezen képekből adunk közre most egy válogatást.

A cárizmus szimbólumát, a kétfejű sast feszegetik le egy középület tetejéről. 
A palotákba betörő forradalmárok szuronyaikkal szaggatták szét régi uraik portréit.
A cári rendszer letartóztatott funkcionáriusai.
A kereskedések egy csapásra önkiszolgálókká váltak. 
A hadsereg tábornokainak begyűjtése.
Az első lépés a kommunizmus útján a gazdagok kifosztása...
...a második pedig a kulákoké.
Tegnap még urak, ma már koldusok.
Kommunista propaganda vidéken.
A menekülő arisztokrácia.
Egy templom kifosztása. A lakosság véleménye nem számít.
A cár festményeinek elégetése.
A papságot kényszermunkára fogják.
Egy a számtalan kilakoltatott család közül.
A nép üdvözli új urait.
Kommunista Black Friday. 100%-os kedvezmények!
Új színház, új közönség... 
A kulturális javak megsemmisítésébe a gyerekek is beszálltak.
A kommunizmus ellenségeinek bíróság elé állítása. Az ítélet valószínűleg már kész.
Egy kivégzés a számtalan közül.
Forrás: http://englishrussia.com/0 megjegyzés:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP