szerda, augusztus 22, 2018

Üzenet Linke főhadnagynak - A Nagy Háború anekdotái - XLIII.

A bajtársi elismerés sűrűn megnyilvánult a repülők között.

Előfordult nemegyszer, hogy az ellenséges területen hősi halált halt repülőkről értesítést küldtek az ellenfelek. Az értesítést rendszerint a magasból dobták le, valamelyik repülőtér fölött, fölöslegesen kitéve magukat az ellenséges tüzérség halálos találatának. Viszont azt is megtették a repülők, hogy ilyen útjaik alkalmával érdeklődtek saját veszteségeikről.

Az 1918 júniusi támadások alkalmával történt az olasz fronton. Nem tudom már melyik napon.

Linke osztrák-magyar repülőfőhadnagy vadászszázadával szabad-vadászatra indult korán reggel. A szabad-vadászat abból állt, hogy egy bizonyos kijelölt terület fölött kellett portyázniok s ezáltal meghiúsítaniuk minden ellenséges vállalkozást. Ilyen feladat teljesítése közben találkozott Linke és százada egy angol vadász-századdal, amely hasonló célból szállt fel, minden valószínűség szerint.
Linke-Crawford (jobbra) és Godwin Brumowski (balra) Brumowski Albatros D.III-asa előtt
Megütköztek nyomban s pillanatok alatt a két  angol már zuhant is lefelé. Az angol kötelék azonnal meghökkent és földreszállt, Linke főhadnagy pedig tovább folytatta útját a kijelölt terület fölött. Rendes időben tértek vissza repülőink s Linke főhadnagy fölterjesztette rövid jelentését...

Nem úgy azonban az angolok! Hiszen két emberük odaveszett...

Ugyanaznap estefelé egyszerre három Bristol - gép jelent meg a feltrei repülőtér fölött, egész alacsonyra szállt le s akkor az egyik gépből (bomba helyett) jelentőhüvely ereszkedett alá sebesen, lobogó szalagjával. Levél volt a jelentőhüvelyben: Linke főhadnagynak címezve. A levél megszólítása:,,Lieber Kriegskamerad!” Szerették volna tudni, mi lett két társukkal, akik egytestvérek voltak?

Linke főhadnagy — előre kitűzött időben — megvitte a választ. Arra az időre az angol ütegek megszüntettek minden tüzelést . . .

(Fehrenteil I. lovag közlése, Budapest. In: Komáromi János: A Nagy Háború anekdotái)0 megjegyzés:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP