péntek, június 16, 2017

A csökönyös népfelkelő - A Nagy Háború anekdotái XXIII.

Skodáéknak Pilzenben nemcsak egy egész városrészt kitevő ágyúgyáruk, hanem egy ennél hatalmasabb muníciósgyáruk is dolgozott a háború folyamán (s dolgozik bizonyára ma is!) a várostól nyolc-tíz kilométerre fekvő bolevetzi erdőben. Sokezer munkás dolgozott itt szakadatlanul s naponta egész vonatrakomány gyilkos lövedék indult el innen a különböző frontokra.

Ezt a gyárat 1917 pünkösd szombatjának déli egy óra táján levegőbe röpítette egy titkos cseh összeesküvés. A hírlapok persze nem emlékezhettek meg erről a borzalmas katasztrófáról, mely több-száz halottat s teméntelen sebesültet követelt áldozatul.

Abban az időben két magyar káder: a kanizsai 48-as és a fehérvári 69-es állomásozott Pilzenben. Ezek adták felváltva a gyár őrségét is, öreg népfölkelőkből.

A robbanást követett első negyedórában már az első mentőcsapattal robogtam az ágyúgyár mentőautóin a bolevetzi erdőség felé. A gyárat azonban - a szakadatlan robbanások miatt - teljes huszonnégy óráig nem lehetett megközelíteni. Addig is egy kilométeres sugarú körben kordont vontunk, a lángoló erdőt oltottuk s szedtük össze a félőrülten fetrengő sebesülteket, kiket menekülés közben ért a szerencsétlenség. Pünkösd elsőnapján délben tudtunk csak behatolni a gyár területére, hol a hatalmas épületek helyén vörös téglaport, péppé olvadt gépeket találtunk. Mindössze az irodák felőli bolthajtásos kapualj maradt épségben úgy-ahogy.

Amikor odaértünk, legnagyobb döbbenetünkre egy már deresedő, nagybajszú népfelkelőt találtunk a bolthajtás alatt. Hallatlan flegmával silbakolt ott étlen-szomjan, ócska Werndl-puskájával, több mint huszonnégy órája.

– Hát kend mi a fenét őriz itt? – kiáltottam rá első meglepetésemben. – Mért nem menekült el?

Fáradtan csattant össze a két bakancs s kiegyenesedett a derék. S annyit mondott mindössze:

– Hát csak vártam az ,,abláz”-t, kérem. 

Vagyis a felváltást . . .

Ezüst vitézségi-érmet kapott az öreg.

(Udvary János közlése, Budapest. In: Komáromi János: A Nagy Háború anekdotái)0 megjegyzés:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP