vasárnap, január 01, 2017

Az aláírt hegedű - A Nagy Háború anekdotái XVIII.

Hadifogságunk alatt a női teaházban voltunk elszállásolva Kurgánban. Termünknek volt egy, színpad céljaira szolgáló emeltebb része, súgólyuk is volt felállítva. Erre az emeltebb részre mi sajátkezűleg építettünk színpadot s az emlékezetből leírt híresebb darabokat játszottuk rajta.

Magam is írtam egy bohózatot, melynek női főszerepét páter Lengyel kispap játszotta, aki — úgy rémlik — Przemyslben került fogságba. Lengyel páter oly pompás alakítást varázsolt elénk, hogy könnyeink csorogtak a nevetéstől.

Kitűnő színházunkról tudomást szereztek az orosz tisztek is s ők maguk is eljöttek a nézőtérre. Egyik-másik elhozta feleségét is, mivel azonban nőnek — előírás szerint — tilos volt belépnie a fogolytábor területére, a tiszti-feleségek egyszerűen felöltöztek tisztiruhába s úgy gyönyörködtek végig az előadásban. Kijelentették, hogy soha olyan előadásban részük nem volt még.
A kurgáni társulat hősszerelmese Kimar János volt, ezidőszerint építészeti-vállalati tisztviselő Budapesten. A remek díszleteket s színfalakat Tüzes Sándor festette. (Most a Weiss Manfréd-gyár mérnöke.) Ő varázsolta oda a tündéri villanyvilágítást is.

A színházi zenekar hegedűit mi magunk faragtuk. Én is remekeltem egy nagyszerű brácsát, melybe belülről ezt a rögtönzött versikét írtam be: 

Fogságom szerény emléke:
A te neved legyen Béke!
Vágyódás, öröm és bánat.
Ami a szívünkben támad.
Húrjaidon szárnyrakapva,
Repüljön messze nyugatra
S szőlőkoszorúzta tájon
Virágos udvarra szálljon!...
S egy kis szívbe, ha beszállott,
Meleg fészekre talál ott…
Hangod szívburokon rezdül
Magyar daltól szüntelenül...
Zengd a magyar föld szépségét,
Epedő szerelmet, békét,
Fogolyszív legforróbb vágyát:
Magyarország szabadságát!

Ezt a kis dalt aláírta: Anesini Viktor, Kolozsvári Kiss Árpád, Tordy István, Toldy Miklós, Tüzes Sándor, Ihring Eduárd, Lakatos Lóránt, Fiktusz Béla, Kimar János, Fodor Pál, Mészáros Géza, Németh Ferenc, Beöthy Ödön, Petrovay László, Simon István, Szöts Győző, Szabó Sándor dr., Matos István, Hutzl Herbert, Mikecz Endre, Takács Sándor, Bokor József és én-magam, a vers írója s a hegedű készítője.

Mielőtt hazaszöktem volna, a hegedűt Novonikolájevszkben a legénységi színtársulat zenekarának adtam oda megőrzés végett … Vajjon hol lehet most s ki hegedül rajta?

(Toldy Elemér dr. közlése, Budapest. In: Komáromi János: A Nagy Háború anekdotái.)0 megjegyzés:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP