szombat, január 21, 2017

Szolgálatba áll az U 29 tengeralattjáró - 1917. január 21.

Az U 29, és testvérhajói (U 27 - U 28, U 30 - U 32, U 40) a német BII-es típus licenciája alapján készültek osztrák és magyar hajógyárakban, és a Monarchia első földközi-tengeri harcra is alkalmas tengeralattjárói voltak. A sorozat megrendelésére 1915. október 6-án került sor.
Az U 29 a Cattarói-öbölben.
1915 elején Anton Haus admirális utasítására a Monarchia berlini tengerészeti attaséja azon fáradozott, hogy megszerezze a német haditengerészettől a nagy, óceánjáró tengeralattjárók építési terveit. A németek azonban halogató választ adtak. Attól tartottak, hogy a tengeralattjárókon bevezetett újítások Németországból kijutva az ellenség kezébe kerülhetnek. 

Ezután a cs. és kir. haditengerészet és néhány, a tengeralattjárók építésében érdekelt cég semleges államoknál kezdett tengeralattjáró-tervek után puhatolózni. Haus tengernagy azonban kijelentette, hogy csakis a már kipróbált, német B II-es típus jöhet számításba. 

A kezdeményezést a Cantiere Navale Triestino hajógyár vette kezébe 1915 tavaszán. Mivel a hajógyárat az olasz hadüzenet után ki kellett üríteni, ezért megállapodtak a Dunagőzhajózási Társasággal, hogy a megrendelésre kerülő tengeralattjárókat a DGT budapesti (óbudai) telepén építik, onnan részegységekben szállítják Polába, ahol majd az Arzenál szereli össze őket. Ugyanakkor a cégnek sikerült elérnie, hogy a brémai Weser művek a B II-típusú tengeralattjárók terveit eladja nekik.

A megállapodás 1915. augusztus 25-26-án jött létre hat tengeralattjáró terveinek eladására, azzal a kitétellel, hogy a Monarchiában nemcsak a trieszti cég, hanem más gyárak is építhetnek majd B II-típusú naszádokat.

A hazai építés ekkor több okból is fontossá vált. Egyrészt a német haditengerészet nem volt hajlandó további tengeralattjárókat átadni a cs. és kir. haditengerészet számára, valamint a meglévő kapacitás már saját célra volt lekötve. Másrészt a hazai hajógyárak preferálásával meg lehetett szüntetni a külföldtől való függést, és a tengeralattjárók szolgálatba állítása is hamarabb megtörténhetett, hiszen nem kellett őket szétszedni, leszállítani és újra összerakni. A nagyobb típusok vasúton való szállítása eleve lehetetlen volt. 
A típus vonalrajza.
Az építést azonban nem lehetett azonnal elkezdeni, mert a Ganz Danubius ragaszkodott hozzá, hogy ő kapja meg a tengeralattjárók építési jogát, de a hat naszád közül legalább négyét. Végül a Danubius 4, a Cantiere Navale 2 tengeralattjáró építésére kapott megbízást. A 6 naszád építését a közös miniszteri konferencia 1915. október 6-án hagyta jóvá. A szerződést október 12-én írták alá a Cantiere Navale hajógyárral, mely egy tengeralattjáró építését 2 210 000 koronáért vállalta. A Danubiusszal október 13-án kötöttek szerződést, naszádonként 2 090 000 korona értékben. A szerződés értelmében a CNT nyolc hónap után, júniusban szállította volna az első tengeralattjárót. A Danubius az első egység átadását július 16-ra, a többit egy-egy hónappal későbbre vállalta. Azonban a háborús anyag- és munkaerőhiány miatt a tengeralattjárók építése jelentős késedelmet szenvedett. 

A CNT-nél épülő tengeralattjárók gerincét 1916. május 25-én (U 27) és 1916. június 28-án (U 28) fektették le. Mindkettő Daimler-motort kapott.

A Danubiusnál épülő tengeralattjárók gerincét 1916. március 3. és május 16. között fektették le. Az U 29 és U 30 Körting-motorokat, az U 31 és U 32 pedig Daimler-motorokat kapott. 

Mindkét hajógyárban a terveket úgy módosították, hogy az megfeleljen a cs. és kir. haditengerészet által állított követelményeknek. A maximálisan 306 tonna vízkiszorítású naszádok 2 db dízel- és 2 db villanymotorral épültek. A felszínen 9, a víz alatt 7,5 csomó kifejtésére voltak képesek. Fegyverzetük 2 db 450 mm-es Whitehead-féle torpedóvető cső és egy 75 mm-es ágyú volt. Egy útra maximum 5 db torpedót vihettek magukkal. 

A tengeralattjárók 1917. január 21. és június 24. között álltak szolgálatba. Épp időben érkeztek, hogy részt vegyenek a korlátlan tengeralattjáró háborúban. 0 megjegyzés:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP