vasárnap, július 10, 2022

A szétvert kocsma - A Nagy Háború anekdotái - LXV.

Hajnali két órakor ráztak fel egyszer legmélyebb álmomból. A hajó első tisztje állt ágyam mellett s azt kérdezte, hogy nem akarom-e őt elkísérni. Ő ugyanis Galata (Konstantinápoly) negyedbe készült, hol a matrózkocsmák vannak, hol mint neki éppen jelentették a mi matrózaink izzé-porrá zúztak egy helyiséget. Persze, hogy vele tartottam. Csónakunk hamarosan partra tett s máris ott kocogtunk Galata éjjel teljesen kihalt, sötét utcáin az ugató kutyák százai között. Megtaláltuk a pusztulás színhelyét is, hol a szó szoros értelmében kő kövön nem maradt. Egyetlen ablaktábla maradt csak épen, amelyikre a mi hadilobogónk volt egészen frissen ráfestve. Az angol, a francia, az orosz és még más nemzetek lobogói cserepekre törve ott hevertek a járdán. De odabent tárult még csak szörnyűséges látvány szemeink elé. A polcokon fekvő összes boros, likőrös meg pezsgősüvegek az utolsó szálig le voltak fejezve, tartalmuk ott folydogált a padlón. A kis asztalkák márványlapjai pozdorjává aprítva hevertek szanaszét. Hát még milyen állapotban volt az uralkodók arcképcsarnoka. Miklós cárnak mindkét szeme kiszúrva, a német császárnak az álla volt lehasítva, az angol királynak csupán a fél füle maradt meg a képen. Egyedül a mi uralkodónk képe volt csak sértetlen, sőt még fel is volt virágozva. A fali ingaóra tokját a székekkel egyetemben valóságos gyújtóvá aprították fel. Egy szegény kitekert nyakú kanárinak is ez volt az utolsó estélye. No ezek igazán egész munkát végeztek.
Osztrák-magyar tengerészek Kínában.
Előzmény. Néhány matrózunk az este arrafelé sétálva észrevette, hogy az utcára néző ablakokra festett hadilobogók közül pont a miénk hiányzik, pedig néhány nap előtt még ott volt. Nyomban kérdőre vonták a Galíciából odaszármazott tulajdonosnőt, hogy hová lett a mi lobogónk, mire az gúnyos megjegyzések kíséretében egy olyan helyet nevezett meg, ami vérig sértette a fiúk önérzetét s erre indult meg a szörnyű pusztítás. Nem vittek el ők onnét egyetlen fillér értékben sem semmit, csak elégtételt szereztek a hadilobogónk megsértéséért. Mind a hat matrózt hamarosan Pólába vitték. Ügyük tárgyalása a pólai katonai bíróságnál mind a hatnak teljes fölmentésével végződött. A korcsmárosnőt Konstatntinápolyban a hatóságok lecsukták, súlyos pénzbírságot is kellett fizetnie, de ő, szétrombolt üzletéért semmiféle kárpótlást nem kapott.

(Forrás: "Egy tengerészorvos emlékeiből" – A Magyar Haditengerészeti Egyesület Közleményei.)

A cs. és kir. haditengerészet által használt lobogók.0 megjegyzés:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP