szerda, február 24, 2016

A németek áttörnek - 1916. február 24.

Február 24-én Verdunnél a francia ellenállás összeomlott. Beaumont és Samoneaux elfoglalásával a németek áttörték a második védelmi vonalat is. Mivel a második vonalat a franciák nem építették ki megfelelően, néhány órányi tüzérségi csapás elég volt az elpusztításához. A legtöbb helyen a lövészárkok sem maradtak meg. Az állóháború egy időre megszűnt, de a nyílt terepen zajló közdelem sokkal halálosabb volt.

A 37. Gyarmati Ezred azt a feladatot kapta, hogy reteszelje el a védelmen keletkezett réseket. Az afrikai ezred egy harcedzett alakulat volt, és többségében marokkóiakból és algériaiakból állt, akik a sivatagi hadviselés veteránjai voltak. Félelmetes hírnevük volt, amit a francia sajtó és propaganda csak tovább növelt. Azt beszélték róluk, hogy soha nem adják meg magukat. A rohamra induló német katonák gyakran kérdezgették, hogy „vannak-e odaát afrikaiak?”

Francia lövészárok.
A verduni csata azonban képes volt bármelyik elit alakulatot felőrölni. Továbbá a gyarmati erőket kisebb egységekre osztották szét, és a front kritikus szakaszain vetették be őket, jobbára új és tapasztalatlan tisztek parancsnoksága alatt. Fedezék nélkül voltak a német tüzérség pusztító csapásainak kitéve, így nem meglepő, hogy összeomlottak a tömeges támadás súlya alatt. A menekülő afrikaiak nem jutottak messzire. Egy francia tiszt parancsot adott és „egy szakasz géppuskás a menekülőket lőtte, akik úgy hullottak, mint a legyek.”

A francia csapatok morálja kritikus szintre esett aznap éjjel. A feszült és ideges tüzérek több nagyobb hajóágyút is ok nélkül felrobbantottak. A gyalogság döbbenten figyelte az eseményeket: a tüzérség elvonul, őket pedig hátrahagyják meghalni? A legrosszabbul a két vonal közt fekvő sebesültek jártak. Jajveszékelésüket egész éjjel hallani lehetett. Néhányan azonban, attól félve, hogy a németek felfedezik őket, csak suttogni mertek a csontig hatoló hidegben. A legtöbben úgy sebesültek meg, vagy estek el, hogy egyetlen németet sem láttak. Ők a tüzérség áldozatai voltak. Egy teljes hadtest semmisült meg aznap. Egyetlen tüzérségi ütegük sem tudott három ágyúnál többet kiállítani, számos zászlóalj pedig nyom nélkül tűnt el a csata hevében.

Francia hadifoglyok.
Este 10 órakor az elit ”acél” hadosztályok beérkezésével a franciák meg tudták vetni a lábukat, bár a két legjobb hadosztályt, a 11. „Vas” Hadosztályt és a 39. „Acél” Hadosztályt teljesen kimerítette a kétnapos erőltetett menet. A géppuskáik többségét is hátrahagyták, fejenként csak 120 db lőszerrel rendelkeztek, és mínusz 15 fokos hideget kellett elviselniük. Aznap éjjel csak ez a két kimerült és gyengén felszerelt egység állt a németek útjában. Ahogy egy francia történész írta később, „azon a sötét éjjelen, a Verdunbe vezető út nyitva állt az ellenség előtt”.0 megjegyzés:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP