kedd, február 02, 2016

Borkereskedelem Ukrajnában - A Nagy Háború anekdotái VII.

Szekula Jenő író a háború alatt alparancsnok-szerkesztője volt az Armee-Oberkommando hivatalos lapjának, a Belgrádi Hírek-nek. Az újság eleinte csak szószerint való fordítása maradt a német nyelvű törzslapnak, a Belgrader Nachrichten-nek, később azonban a magyar tiszt- és önkéntes-munkatársak arra törekedtek, hogy minél élénkebbé varázsolják át a Belgrádi Hírek-et. A nagy átalakulást azzal kezdték, hogy mindenekelőtt minél belterjesebb ollózásnak láttak neki. A tárcától a vízállás-rovatig lehetőleg mindent a budapesti újságokból ollóztak össze.

Úgy látszik azonban, hogy a közgazdasági rovatot figyelmen kívül hagyták, mert egy napon így szólt Szekulához Kappus-Xaver Ferenc, az ismert német író, aki akkor főparancsnok-szerkesztője volt a katonai lap német, magyar és szerb nyelvű kiadásának:

- Ollózzatok már közgazdasági híreket is!

Szekula erre - a parancs szelleméhez híven - a budapesti Otthon írók és Hírlapírók Köréből hozatott le néhány elhasznált közgazdasági szaklapot. Ha aztán közgazdasági cikket kért tőle a mettőr, szó nélkül kihúzott a fiókjából egy ilyen lapot s olvasatlanul megjelölt benne egy cikket, melynek ez volt a címe: „Borkereskedelem Ukrajnában.”

Másnap megjelent a cikk.

Ugyanazon a napon találkozik a belgrádi villamoson Szekula Kusevich huszárfőhadnaggyal, akinek édesapja, mint Tallóczy Lajos utóda. Bosznia és Hercegovina kormányzója volt egykor. Azt kérdezi Kusevich főhadnagy, aki a Belgrádi Hírek cenzora volt:

- Szekula, miért támadjátok ti a hadügyminisztert?

- A hadügyminisztert? - hűlt el Szekula. - Mikor és hol?

- Hol? A Belgrádi Hírek-ben! A mai szám közgazdasági rovatában az ukrajnai borkereskedelem miatt komisz rohamot intéztek őexcellenciája ellen, amiért kizáróan az osztrák borkereskedőket favorizálja, a magyar borkereskedőket meg ágyútölteléknek
hajigálja ki a frontra. Barátom, ez nyilt lázadás!

Mivel Kusevich főhadnagy mint cenzor, szintén nem olvasta végig a cikket, nagy oka volt reá, hogy hallgasson. De hallgatott Szekula is: napokig csak lábujjhegyen mert járni Belgrád mellékutcáiban. Mindazáltal nem történt semmi baj: szerencsére senki
sem olvasta a Belgrádi Hírek-et.

Néhány nap múlva Szekula kéthetes szabadságra ment Budapestre s a lap szerkesztését azalatt Rexa Dezső zászlós (ma Pest vármegye főlevéltárosa) vette át.

Ahogy visszatért volna szabadságáról, Kappus-Xaver Ferenc főparancsnok-szerkesztő izgalomtól remegve rendelte maga elé:

- Szekula, miért támadjátok ti a hadügyminisztert?

- Mi? - hűlt el Szekula, - Mikor és hol?

- Hol? A Belgrádi Hírek-ben! A mai szám közgazdasági rovatában az ukrajnai borkereskedelem miatt komisz rohamot intéztek őexcellenciája ellen, hogy kizárólag az osztrák borkereskedőket favorizálja, a magyar borkereskedőket meg ágyútölteléknek
hajigálja ki a frontra ... Barátom, ez nyílt lázadás!

Kiderült, hogy a Belgrádi Hírek támadó cikkét átvette a Temesvári Hírlap s Rexa Dezső egyszerűen visszaollózta a komisz cikket anélkül, hogy akár elébb a Belgrádi Hírek-ből olvasta volna el, akár akkor, amidőn visszaollózta a Temesvári Hírlapból ... Ettőlfogva a szerkesztőség tagjai napokig csak megbújva és lábujjhegyen mertek feltűnni Belgrád mellékutcáiban. De nem történt semmi baj ezúttal sem. Kiderült másodszor is, hogy senki az égvilágon nem olvassa a Belgrádi Hírek-et ...0 megjegyzés:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP